RTU Būvniecības digitalizācijas centrs piedāvā specializētus BIM kursus

3D tehnoloģiju praktiskais pielietojums BIM modeļa izveidē un būvniecības procesu kontrolē

Efektīva BIM projektu vadība

BIM elementu veidošana ar Autodesk Revit