PROJEKTI

BIM APMĀCĪBAS

Sekmīgi noslēdzies 2021. gadā īstenotais apmācību projekts, kurā vairāk nekā 800 būvniecībā iesaistīto speciālistu bez maksas varēja paaugstināt savas prasmes un papildināt zināšanas būves informācijas modelēšanas (BIM) praktiskajā pielietošanā projektēšanas un būvdarbu procesos, kā arī ieviešanā savos uzņēmumos.

Mācības organizēja RTU Būvniecības digitalizācijas centrs sadarbībā ar SIA “CMB Inženieru kompetences centru”, un tās īstenotas SIA “Latvijas standarts” iepirkumā „ Apmācību programma BIM praktiskai pielietošanai projektēšanas un būvdarbu procesa ietvaros: izstrāde un apmācību īstenošana” (ID nr. LVS 2021/1).

DIGITĀLIE DVĪŅI

Projekts notiek sadarbībā ar RTU Saimniecisko departamentu – ar mērķi digitalizēt esošās un topošās RTU ēkas, lai atvieglotu to apsaimniekošanu un pārvaldību.

MOOC

Apvienojoties vairākām Rīgas Tehniskās universitātes struktūrvienībām, tika radīta atvērtā tiešsaistes platforma mooc.rtu.lv., kurai tiek veidoti aktuāli un interaktīvi e-studiju pašmācību kursi ar mērķi – nodrošināt  papildu izglītības materiālu studentiem un skolēniem.

Erasmus+ sadarbības projekts Virtual Technology for use in STEM

Projekta mērķis ir izveidot starptautiski brīvi pieejamu izglītības resursu – tiešsaistes kursu “Basic Engineering Graphics”, kas inovatīvi integrē BIM (Building Information Modeling). Kurss būs paredzēts būvniecības specialitāšu bakalaura līmeņa inženierzinātņu studentiem gan ikdienas, gan tālmācības studentiem, kā arī speciālistu kvalifikācijas celšanai.