PAR MUMS

Būvniecības digitalizācijas centrs (BDC) ir Rīgas Tehniskās universitātes struktūrvienība, kura izveidota, lai veicinātu digitālo procesu apguvi būvniecības nozarē.  

BDC apvieno industrijas speciālistus un vadītājus, kuri jau vairākus gadus apmāca jaunos būvniecības speciālistus Būves informācijas modelēšanas (BIM) pielietošanā, papildinot jau esošus un  radot jaunus studiju kursus. 

VĪZIJA

Būvniecības digitalizācijas centra vīzija ir būt augstākās izglītības iestādes paspārnē strādājošai organizācijai, kura veic pētījumus, apkopo un uztur industrijas kompetenci, konsultē un atbalsta valsts un privātos pasūtītājus, lēmumu pieņēmējus būvniecības digitalizācijas jautājumos.  

MISIJA

Mūsu speciālistu galvenā misija ir organizēt un nodrošināt mūsdienu prasībām atbilstošu digitālo prasmju apguvi būvniecības izglītības ietvaros, gan bakalaura gan maģistra līmeņa studijās. 

MĒRĶI

Sadarbībā ar citām RTU struktūrvienībām organizēt un nodrošināt: 

 • BIM ieviešanu RTU mācību programmās un aktīvu pārvaldībā; 
 • Profesionālās tālākizglītības apmācības BIM tehnoloģijās; 
 • Zinātnes, pētniecības un attīstības projekti par BIM Latvijā un Eiropā; 
 • Atbalstu RTU kā būvniecības pasūtītājam – BIM kompetencē; 
 • Izstrādāt mācību materiālus BIM tehnoloģiju apguvei; 
 • Veicināt mācībspēku kvalifikācijas paaugstināšanu būvniecības digitalizācijas jautājumos. 

Līdz šim paveiktais

Projekts VirSTEM – Virtual technology for use in STEM (Science, Technology, Engineering, Mathematics)

 • Projekta mērķis bija izveidot starptautisku brīvi pieejamu izglītības resursu – tiešsaistes kursu “Basic Engineering Graphics” 3 ECTS, kas inovatīvi integrē BIM (Building Information Modelling). Kurss paredzēts inženierzinātņu bakalaura līmeņa Būvniecības specialitāšu studentiem gan klātienē, gan tālmācībā, kā arī speciālistu tālākizglītībā.
 • Projekta rezultātā izveidots kurss, kas sastāv no interaktīva mācību materiāla, lai iepazītos ar BIM programmām, apgūtu praktiskās iemaņas datorgrafikā un modelēšanā. Kurss, kas sastāv no 8 saistītiem tematiskiem moduļiem, ietver trīsdimensiju objektu simulācijas, īsus video ceļvežus, interaktīvus vingrinājumus studentu mācībām un treniņam, testus ar inovatīvu, inteliģentu vērtēšanas sistēmu ar atgriezenisko saiti un sertifikāciju.
 • Projektā iesaistījās RTU mācībspēki – Ieva Jurāne, Valters Hiršs, Raivo Kalderauskis, Modris Dobelis, Kristaps Ritvars Ronis. Projekts īstenots laikā no 2020.- 2023. gadam sadarbībā ar TTK (TTK University of Applied Sciences) un citiem partneriem.
 • Iepazīties vairāk ar projekta saturu un tajā izveidotajiem materiāliem iespējams ŠEIT!

Būvspeciālistu profesionālās pilnveides kursi Būves Informācijas Modelēšanas (BIM) jomā:

 • Projekta “Apmācību programma BIM praktiskai ieviešanai uzņēmumos un pielietošanai projektos: izstrāde un apmācību īstenošana” (ID Nr. LVS 2020/4) ietvaros, sadarbībā ar SIA CMB inženierkompetences centru, izstrādāti 3 apmācību kursi un apmācīti 300 dalībnieki
 • Projekta “Apmācību programma BIM praktiskai pielietošanai projektēšanas un būvdarbu procesa ietvaros: izstrāde un apmācību īstenošana” (ID Nr. LVS 2021/1) ietvaros izstrādāti 6 apmācību kursi un apmācīti 818 dalībnieki
 • Projekta Apmācību programmas izstrāde un īstenošana BIM praktiskai pielietošanai projektēšanas un būvdarbu procesu ietvaros(ID Nr. LVS 2022/1) ietvaros izstrādāti 12 apmācību kursi un apmācīti 1162 dalībnieki

2017. gadā sākta BIM procesu ieviešana vairākos bakalaura līmeņa priekšmetos Būvniecības programmā, kas uz savas iniciatīvas pamata ietvērusi:

 • apjomīgu komunikāciju un sadarbības uzsākšanu starp katedrām
 • jauna studiju projekta izstrādi, vienota darba uzdevuma izstrādi vairākiem priekšmetiem 
 • mūsdienīgākās pasniegšanas metodes – lekciju video ieraksti, digitālā darbu iesniegšana un vērtēšana

Uzsākts darbs un komunikācija ar iespējamiem sadarbības partneriem, lektoriem, atbalstītājiem valsts un universitātes līmenī MSc BIM Vadības programmas izstrādē

BIM koferences Izglītības dienas organizēšana un vadīšana

Vairāk uzzināt ŠEIT

Sadarbības tikšanās ar Lielbritānijas universitātes University of West England, Bristol BIM programmas vadītāju prof. Lamine Mahdjoubi

Vairāk uzzināt ŠEIT

Sadarbībā ar SIA CMB izstrādāts e-apmācību kurss BIM modelēšanā

Pieejams ŠEIT