No 2022. gada 12. līdz 16. decembrim tiešsaistē norisināsies būvniecības digitalizācijas tehnoloģiju hakatons «BIMHack 2022». Pasākumā aicinām piedalīties ikvienu, kurš studē vai interesējas par būvniecības digitalizācijas tēmu. «BIMHack 2022» hakatona mērķis ir veicināt inovācijas būvniecības nozarē un izglītot par būvniecības procesa digitalizāciju, pielietojot BIM pieeju.

Pieteikšanās hakatonam atvērta līdz 8. decembrim. Dalība pasākumā ir bez maksas, vietu skaits ierobežots. Pieteikšanās un vairāk informācijas BIMHack mājas lapā: https://bimhack.lv

BŪVNIECĪBAS PROFESIONĀĻI PILNVEIDO ZINĀŠANAS BIM LIETOŠANĀ

Ar 1162 būvniecības profesionāļu izglītošanu sekmīgi pabeigts Rīgas Tehniskās universitātes Būvniecības digitalizācijas centra (RTU BDC) organizētais 2022. gada apmācību projekts būvspeciālistu kompetences paaugstināšanai būves informācijas modelēšanas (BIM) praktiskajā lietošanā projektēšanas un būvdarbu procesos.

Lasīt vairāk

IZSLUDINĀM PIETEIKŠANOS BEZMAKSAS BIM APMĀCĪBU KURSIEM

No 5. aprīļa aicinām dalībniekus pieteikties būves informācijas modelēšanas (BIM) bezmaksas apmācībām, ko organizē Rīgas Tehniskās universitātes Būvniecības digitalizācijas centrs. Apmācībās ap 1000 dažādu būvniecības nozaru speciālistu būs iespēja nostiprināt vai iegūt pamatzināšanas darbam BIM vidē un paaugstināt savu kompetenci BIM programmatūru praktiskā lietošanā.

Lasīt vairāk

RTU Būvniecības digitalizācijas centrs piedāvā specializētus BIM kursus

Sadarbībā ar Rīgas Tehniskās universitātes Tālākizglītības nodaļu un būves informācijas modelēšanas (BIM) speciālistiem vēl šajā rudenī piedāvājam būvspeciālistiem padziļināt profesionālās prasmes, piedaloties specializētākos BIM kursos.

Interesentiem tiek piedāvāti trīs jauni kursi: «BIM elementu veidošana ar Autodesk Revit», «BIM projektu vadība» un «3D tehnoloģiju praktiskais pielietojums  BIM modeļa izveidē un būvniecības procesu kontrolē». Tie ir specializētāki un īsāki par līdz šim organizētajām apmācībām.

Lasīt vairāk

VAIRĀK NEKĀ 500 BŪVSPECIĀLISTU BEZ MAKSAS APGUVUŠI BIM TEHNOLOĢIJU RĪKU PAMATUS

Iespēju uzlabot zināšanas BIM praktiskajā pielietošanā projektēšanas, būvdarbu procesā un ieviešanā uzņēmumos izmantojuši 552 būvspeciālisti, piedaloties bezmaksas būves informācijas modelēšanas (BIM) tehnoloģiju apmācību kursos, kas noritēja laikā no šī gada 22.aprīļa līdz 17.jūnijam, mācības aizvadot attālināti.

Lasīt vairāk

BIM TEHNOLOĢIJU KURSI

Vairāk nekā 250 būvniecības speciālistu uzlabojuši pamatzināšanas digitalizācijas rīku izmantošanā, piedaloties bezmaksas mācību kursā būves informācijas (BIM) tehnoloģijās, ko organizēja SIA «Latvijas standarts» sadarbībā ar Rīgas Tehniskās universitātes (RTU) Būvniecības digitalizācijas centru (BDC) un SIA «CMB Inženieru kompetences centrs».

Lasīt vairāk

DIGITĀLĀS BŪVNIECĪBAS IZGLĪTĪBAS DIENA

Būvniecības digitalizācijas konferences ietvaros Rīgas Tehniskā universitāte organizē Digitālās būvniecības izglītības dienu ar mērķi izzināt pašreizējo situāciju Latvijas augstākajās izglītības iestādēs būvniecības digitalizācijas atbalstam un veicināšanai, kā arī smelties ārzemju ekspertu pieredzi par būvniecības izglītības digitālo attīstību citās valstīs.
Latvijas būvniecības nozares nākotnes attīstības galvenajam virzienam jābūt digitalizācijai un jaunai, daudz ciešākai sadarbībai starp pasūtītāju un būvniecības nozares pārstāvjiem, lai nodrošinātu pasūtītāja vajadzībām atbilstošu, kvalitatīvu būvi. Būvniecības informēšanas modelēšana jeb BIM šodien vairs nav tikai jaunvārds – daudzās pasaules valstīs un arī Latvijā tā tiek pielietota, lai nodrošinātu maksimālus ieguvumus, ko sniedz jaunās tehnoloģiju iespējas.

BIM AUGSTĀKAJĀ IZGLĪTĪBA – NEPIECIEŠAMĪBA UN IZAICINĀJUMI

Būvniecības digitalizācijas centra rīkotajā konferencē “BIM augstākajā izglītībā – nepieciešamība un izaicinājumi” uzstājās Raitis Bušmanis (RB Rail AS BIM vadītājs), kas pastāstīja kādi izaicinājumi ir veidojot lielāko infrastrukturas projektu Baltijas valstīs un kā šādos projektos noder BIM speciālisti.

Galvenais viesis konferencē bija University of the West of England profesors Lamine Mahdjoubi, kas savā universitātē izveidojis BIM maģistra studiju programmu un šobrīd turpina to vadīt un pilnveidot.