SEKMĪGI AIZVADĪTI 2022. GADA BEZMAKSAS BIM APMĀCĪBU KURSI

Ar 1162 būvniecības profesionāļu izglītošanu sekmīgi pabeigts Rīgas Tehniskās universitātes Būvniecības digitalizācijas centra (RTU BDC) organizētais 2022. gada apmācību projekts būvspeciālistu kompetences paaugstināšanai būves informācijas modelēšanas (BIM) praktiskajā lietošanā projektēšanas un būvdarbu procesos.

BIM ir digitālo tehnoloģiju un metodoloģijas kopums, kas vērsts uz būves ieceres, projektēšanas, izmantošanas un apsaimniekošanas procesu efektivizāciju.

Lai gan BIM arvien vairāk tiek lietots būvniecības projektos Latvijā, 67% kursu dalībnieku atzina, ka viņiem nav līdzšinējās pieredzes šādos projektos un kursu apmeklējums ir labs starts, lai uzsāktu virzību uz tiem. Apmācību projektā izstrādātajos 12 kursos dalībnieki guva gan vispārēju ieskatu BIM terminoloģijā un ieviešanas procesos, gan padziļinātu izpratni par digitalizācijas nepieciešamību un BIM potenciālu produktivitātes celšanā būvju projektēšanā, būvniecībā un ekspluatācijā.

Apmācības tika organizētas pavasara un rudens semestrī gan klātienē, gan attālināti. 38 grupu dalībnieki paplašināja teorētiskās zināšanas un praktiskās iemaņas šādos kursu tematos:

 • Efektīva BIM projektu vadība;
 • BIM praktiskā ieviešana uzņēmumā un labākā prakse;
 • BIM modelēšana arhitektūras projektēšanā;
 • BIM modelēšana būvkonstrukciju projektēšanā;
 • BIM modelēšana AVK, UK projektēšanā;
 • BIM modelēšana EL, ESS projektēšanā;
 • BIM koordinēšana;
 • BIM būvniecības procesa plānošanā un uzraudzībā;
 • Komunikācija BIM projektos;
 • BIM infrastruktūras projektos;
 • 3D tehnoloģiju praktiskais pielietojums BIM modeļa izveidē un būvniecības procesu kontrolē;
 • 3D BIM modeļu integrēšana būvtehnoloģijās.

Visaktīvākie apmācību apmeklētāji bija Rīgā un tās apkārtnē dzīvojošie būvniecības speciālisti – 74%. 52% visu dalībnieku apmeklēja vismaz vienu no astoņiem praktiskajiem kursiem.

Kursu novērtējumā dalībnieki pauž gandarījumu par iespēju bez maksas iegūt teorētiskas zināšanas par vispārējām BIM ieviešanas vadlīnijām un stratēģijām, kā arī  praktiskus padomus dažādu BIM instrumentu lietošanā, ko sniedza kursu pasniedzēji – nozares profesionāļi Kristaps Ritvars Ronis, Arturs Neiburgs, Jurģis Zemītis, Jānis Berķis,  Dārta Ļaudaka, Māris Kaļinka, Lauris Goldbergs, Beāte Graudumniece, Jevgēnijs Kučkovskis, Roberts Gurtiņš, Māris Labsvīrs un Jānis Prodnieks. Dalībnieki, kuri apmeklēja vairākus kursus, atzina, ka tos var skatīt kā vienotu kopumu ar vairākiem tematiem, kas iet roku rokā, un visi ir vērtīgi un lietderīgi. Tāpat dalībnieki izteica atzinību par kursu organizāciju, ko nodrošināja projekta vadītājs Kristaps Ritvars Ronis un projekta koordinatore Kristīne Lāriņa, un pauda cerību turpināt BIM kursu apguvi jau padziļinātākā pakāpē.

BIM tehnoloģiju kursi tika īstenoti SIA “Latvijas standarts” iepirkuma „Projekts „Apmācību programmas izstrāde un īstenošana BIM praktiskai pielietošanai projektēšanas un būvdarbu procesu ietvaros” (ID nr. LVS 2022/1) ietvaros.

Informāciju sagatavoja projekta koordinatore – Kristīne Lāriņa, e-pasts: kristine.larina@rtu.lv