RTU Būvniecības digitalizācijas centrs piedāvā specializētus BIM kursus (2021.gads)

Interesentiem tiek piedāvāti trīs jauni kursi: «BIM elementu veidošana ar Autodesk Revit», «BIM projektu vadība» un «3D tehnoloģiju praktiskais pielietojums  BIM modeļa izveidē un būvniecības procesu kontrolē». Tie ir specializētāki un īsāki par līdz šim organizētajām apmācībām.

Detalizēts katra kursa apraksts pieejams mūsu mājas lapas sadaļā KURSI. Lai pieteiktos, līdz 10.novembrim jāaizpilda dalībnieka pieteikuma anketa.

RTU Būvniecības digitalizācijas centrs aktīvi iesaistās digitālo procesu veicināšanā būvniecības nozarē. Centrs apvieno industrijas speciālistus un vadītājus, kuri jau vairākus gadus apmāca būvniecības speciālistus BIM pielietošanā. Arvien tiek papildināti esošie un radīti jauni studiju kursi.

2021. gadā organizētās apmācības projektā «Apmācību programma BIM praktiskai pielietošanai projektēšanas un būvdarbu procesa ietvaros: izstrāde un apmācību īstenošana» (ID Nr. LVS 2021/1) līdz šim apmeklējuši jau gandrīz 800 būvniecības speciālistu, papildinot savas teorētiskās un praktiskās zināšanas BIM ieviešanā un lietošanā. Kursus attālināti apmeklējuši dalībnieki no visas Latvijas un snieguši pozitīvas atsauksmes par iespēju, neatkarīgi no līdzšinējās pieredzes, iepazīties ar jaunākajām aktualitātēm BIM attīstībā būvniecības nozarē. Jaunie kursi izstrādāti, sekojot apmācību projektā īstenoto kursu apmeklētāju atsauksmēm un vēlmēm.