VAIRĀK NEKĀ 500 BŪVSPECIĀLISTU BEZ MAKSAS APGUVUŠI BIM TEHNOLOĢIJU RĪKU PAMATUS (2021.gads)

Apmācību cikls veidots tā, lai būtu interesants un vērtīgs katram – sešu moduļu ietvaros iekļauti četri praktisko nodarbību moduļi darbam ar specializētām BIM programmatūrām (BIM modelēšana arhitektūras un būvkonstrukciju projektēšanā, BIM modelēšana inženiersistēmu projektēšanā, BIM koordinēšana un BIM savietotā modeļa izmantošana būvniecības procesā) un divi semināru moduļi bez tās (BIM praktiskā ieviešana uzņēmumā un labākā prakse, 3D skenēšana izejas datu ieguvē, apstrādē un BIM modeļu izveidē). Dalībniekiem dota iespēja veiksmīgi apvienot teorijas apguvi ar praktisku līdzdarbošanos, gūstot pārliecību par sevi kā zinošu un mūsdienu tirgum atbilstošu speciālistu.

Efektīva mācību gaita ir iespējama pateicoties moduļu apgūšanai grupās, kuru izmērs ļauj individuāli pievērsties katram dalībniekam, kā arī gūt pieredzi vienam no otra (praktiskās nodarbības tika vadītas līdz 25 cilvēku grupai, semināri – grupās līdz 50 cilvēkiem). Tāpat būtisku pienesumu sniedzis Rīgas Tehniskās universitātes Būvniecības digitalizācijas centrs, nodrošinot aktuālākos un mūsdienīgākos mācību resursus un risinājumus. Mācību procesu atvieglojusi arī iespēja dalībniekiem pirms apmācību uzsākšanas iepazīties ar BIM e-apmācību kursa materiāliem, kas tikuši izstrādāti projekta „E-apmācību kursu izstrāde būvju informācijas modelēšanai, koordinēšanai un vadībai” (LVS 2019/3) ietvaros 2019.gadā. Savukārt apmācību noslēgumā dalībnieki par aktīvu iesaisti saņem elektronisku apliecinājumu, kas derīgs profesionālās pilnveides kredītpunktu iegūšanai visās būvspeciālistu sertifikācijas iestādēs.

Apmācības pulcēja plašu dalībnieku loku no visas Latvijas, neatkarīgi no to līdzšinējās pieredzes darbā ar BIM, jo veidotas tā, lai ikvienam būtu vērtīgas, ļaujot reģistrēties vairākiem apmācību moduļiem, izvēloties savām priekšzināšanām atbilstošāko. Puse dalībnieku apmācības uzsāka bez iepriekšējas pieredzes ar BIM, kas tikai vairo pārliecību par apmācību vērtību, kā arī iedrošina pietiekties nākamos dalībniekus. Uz pavasarī organizētajām apmācībām saņemti 667 dalībnieku pieteikumi, no kuriem populārākie pēc pieteikumu skaita bija kursu moduļi “BIM praktiskā ieviešana uzņēmumā un labākā prakse” un “BIM koordinēšana”.

Arhitekts Aivars Žogla, noklausoties vairākus BIM apmācību kursus, atzinīgi secina: “Kā speciālistam ar jau esošu pieredzi būves informācijas modelēšanas tehnoloģijās arhitektūras un būvniecības nozarē, šie kursi palīdzēja iepazīties ar jaunākajām aktualitātēm saistībā ar BIM attīstību Latvijā, kā arī ļāva paaugstināt manu esošu kompetences līmeni dotajā sfērā. Kursu praktiskais aspekts – darbs grupās un dažādu programmu pielietošana palīdzēja gūt padziļinātāku ieskatu dotajās tēmas.”

Būvspeciālists Uldis Mosāns apmācības vairākos moduļos vērtē: “Pateicos par lielisko iespēju papildināt savas zināšanas būvniecības jomā! Kad pieteicos kursiem, man zināšanas par BIM praktiski nebija. Tā kā apmācības bija bezmaksas, es nolēmu izmantot šo iespēju. Ieguvums no šiem kursiem –  ievērojami paplašināju savas zināšanas būvniecības jomā, kā arī guvu izpratni, kā BIM metodes tiek izmantotas ne tikai būvniecības procesā, bet daudz plašāk.”

Pozitīvi apmācību rezultāti iespējami tikai ar pasniedzēju loku, kuri sevi apliecinājuši kā vadošie BIM speciālisti Latvijā, un ar savu aizrautību un zināšanām ir gatavi dalīties – Kristaps Ritvaris Ronis, Jānis Berķis, Artūrs Neiburgs, Jurģis Zemītis, Dārta Ļaudaka un Māris Kaļinka.

Sākot ar jūlija mēnesi mājas lapā bdc.rtu.lv ir pieejams rudens BIM apmācību kursu grafiks un  iespēja tiem, kas nav paguvuši apmeklēt pavasara kursus, aizpildīt dalībnieku pieteikšanās anketas un pieteikties rudens semestrim!

BIM tehnoloģiju apmācības īsteno Rīgas Tehniskās universitātes Būvniecības digitalizācijas centrs sadarbībā ar SIA “CMB Inženieru kompetences centrs” SIA “Latvijas standarts” iepirkuma „Apmācību programma BIM praktiskai pielietošanai projektēšanas un būvdarbu” (ID nr. LVS 2021/1) ietvaros.