DIGITĀLIE DVĪŅI

Projekts notiek sadarbībā ar RTU Saimniecisko departamentu ar mērķi – digitalizēt esošās un topošās RTU ēkas, lai atvieglotu to apsaimniekošanu un pārvaldību.

Ēku digitalizācija projektēšanas stadijā ir jau ierasts un izplatīts process Latvijas būvniecībā, tāpēc RTU speciālisti vēlas izstrādāt un pārbaudīt kā tas var palīdzēt jau esošu ēku pārvaldības procesā.

Šis process notiek sadarbībā ar RTU Ģeomātikas katedru, kas veic ēkas skanēšanu. Skanēšanas rezultātā tiek iegūts punktu mākonis, kuru tālāk apstrādājot, iegūst parametrisku 3D modeli, kuru savukārt var tālāk izmantot ēkas apsaimniekošanā.

BIM, sasaistīts ar vienoto datu vidi (CDE-common data enviroment), dod iespēju ātri atrast, izfiltrēt un operēt ar konkrētiem datiem, kas ir galvenais darba rīks ēku uzturēšanā. Datus, kas tiek izmantoti, ievāc ēkas projektēšanas, tāmēšanas un arī būvniecības laikā. Izmantojot vienoto datu vidi, tiek dota iespēja sasaistīt 3D modeli un ģeometriju ar padziļinātiem datiem par konkrētu detaļu, elementu, objektu ēkā, piemēram – ražotājs, garantijas laiks un citiem parametriem, kuru pievienošanas iespējas BIM vidē ir teju neierobežotas. Izmantojot BIM modeli ēku uzturēšanā, ļoti svarīgi ir uzturēt dinamisku arī pašu modeli, kas nozīmē – nepieciešams turpināt pievienot datus klāt modelim, informāciju, nepieciešamības gadījumā pievienojot klāt ģeometrijas izmaiņas, informāciju par elementu nomaiņu, nepieciešamo regulāro remontu, aizvietošanu utt.