Erasmus+ sadarbības projekts Virtual Technology for use in STEM

Projekta mērķis ir izveidot starptautiski brīvi pieejamu izglītības resursu – tiešsaistes kursu “Basic Engineering Graphics” 3 kredītpunktu vērtībā, kas inovatīvi integrē BIM (Building Information Modeling). Kurss būs paredzēts būvniecības specialitāšu bakalaura līmeņa inženierzinātņu studentiem, gan ikdienas, gan tālmācības studentiem, kā arī speciālistu kvalifikācijas celšanai.

Jaunās mūsdienu tehnoloģijas būvniecības nozarē ir ļoti balstītas uz BIM un prasa būtiskas izmaiņas inženieru izglītībā. Pārskatot būvniecības nozares pieejamos izglītības kursus, tika saskatīts modernu mācību materiālu trūkums ar BIM objektu integrāciju un interaktīviem mācību materiāliem, kas ietvertu 3D objektu simulatorus. Turklāt, ņemot vērā pašreizējo fiziskās distancēšanās situāciju pasaulē, ir nepieciešama jauna pieeja speciālistu izglītībai, kurā galvenā loma tiks piešķirta tālmācībai un patstāvīgai vielas apgūšanai, izmantojot augstas kvalitātes interaktīvus mācību materiālus.

“Basic Engineering Graphics”, jeb “Inženiergrafikas pamatkurss”, sastāvēs no interaktīva mācību materiāla, lai iepazītos ar BIM programmām, iegūtu praktiskas iemaņas datorprogrommās, inženiergrafikā un modelēšanā, kā arī nodrošinātu labāk piemērotu darbaspēku uzņēmumiem. Kurss, kas sastāv no 6 saistītiem tematiskajiem moduļiem, ietver trīsdimensiju objektu simulācijas, īsus video ceļvežus, interaktīvus vingrinājumus studijām un praksei, testus ar inovatīvu un inteliģentu vērtēšanas sistēmu ar atgriezenisko saiti un sertifikāciju.

E-kursa mācību materiāla izmantošana dažādu STEM (Science, Technology, Engineering, Mathematics) priekšmetu apgūšanā, ļauj sasaistīt parametrisko informāciju par pētāmajiem objektiem un nodrošina stabilu inženierzinātņu izglītības bāzi. Tiešsaistes kurss ir ļoti efektīvs, pateicoties tā vienkāršībai, rentabilitātei un spēles formātam. Mobilās mācības paplašina tālmācības jomu, nodrošinot piekļuvi kvalitatīvam saturam neatkarīgi no apmācības laika un vietas – tādējādi kurss samazinās vajadzību mācīt klasē.

VirSTEM projekta inovācija ir BIM tehnoloģijas ieviešana jau bakalaura līmeņa inženierzinātņu pirmā kursa priekšmetos. Projektā plānots izveidot un izmantot trīsdimensiju objektu simulācijas gan interaktīvajam inženierzinātņu grafikas kursam, gan citiem inženierzinātņu pamatkursiem. Objekta trīsdimensiju modeļa vienlaicīga izmantošana pamata tehnisko priekšmetu izpētē ar BIM integrāciju ir inovatīva un veicinās starpdisciplināru komunikāciju, nodrošinās labāku mērķu izpratni un ļaus objektus izmantot dažādiem mērķiem dažādos apstākļos. Inženiertehniskās domāšanas prasmes tiek apgūtas interaktīvā, rotaļīgā veidā, nodrošinot pamatzināšanas mērķa grupām turpmākai BIM tehnoloģiju izmantošanai, apmācībai radošās domāšanas atbalstam ikdienas darbā un inovāciju potenciāla attīstīšanai.

Tiešsaistes kurss kļūs par jaunas mūsdienu intelektuālās izglītības koncepcijas prototipu. Savā pieejā mācībām tas palīdzēs:

  • samazināt vajadzību pēc cilvēku un materiālajiem resursiem pamatzināšanu apgūšanai pamata tehniskajos priekšmetos un BIM izmantošanai;
  • pavērt iespēju padziļinātai speciālo priekšmetu mācīšanai nākamajos pamatstudiju posmos;
  • palīdzēt uzņēmumiem paātrināt strādājošo apmācību / profesionālo attīstību darba vietā;
  • nodrošināt augstas kvalitātes un inovatīvus mācību materiālus celtniecības specialitāšu iesācējiem un ieinteresētiem BIM lietotājiem, neatkarīgi no viņu izglītības līmeņa, materiālajām vai fiziskajām iespējām.

VirSTEM projektā tiks izmantotas visjaunākās informācijas un komunikāciju tehnoloģiju metodoloģijas. Uzsvars tiks likts uz virtuālo mācību metožu attīstību un pilnveidošanu, mācību rezultātu novērtēšanu. Projekts koncentrēsies uz kombinētu un elastīgu mācību ceļu izveidi un popularizēšanu, izmantojot grupu un mobilās mācības, kā arī nodrošinot izglītojamā izvēles un radošuma iespējas, atbalstu un atgriezenisko saiti kā viņa / viņas attīstības virzītājus.

VirSTEM projektu izstrādās 5 pazīstamākās augstākās izglītības iestādes, kas māca inženierzinātnes ap Baltijas jūru – TTK UAS Igaunija, VGTU Lietuva, RTU Latvija, TAMK UAS un Metropolia UAS Finland. Šīm universitātēm ir ilgtermiņa veiksmīgas partnerattiecības inženierbūvniecības jomā, mācot celtniecības specialitātes. Projekta komandas sastāv no pieredzējušiem skolotājiem, kuri ir augsti kvalificēti eksperti BIM modelēšanas jomā ar ļoti vērtīgu praktisko pieredzi, kā arī labām projektu vadības prasmēm.

Projekta sākuma datums: 1. novembris, 2020 gads.