BIM elementu veidošana ar Autodesk Revit (Maksas kurss, 2021.gads)

Kursa saturs:

Kursa apguve tiek balstīta uz praktiskiem uzdevumiem, kuros integrēti teorijas jautājumi ar mērķi sniegt izpratni par Revit saimju veidošanas pamatprincipiem, to rediģēšanu un izmantošanu BIM projektu ietvaros:

  • Revit family veidi, uzbūve un pielietošana;
  • Iepazīšanās ar Revit family redaktora saskarni un loadable family modelēšana;
  • System family veidošana un rediģēšana, izvietošana projektā
  • Dažādu ģeometrisku formu veidošana Revit vidē un atšķirības starp dažādiem parametriem un to izmantošanas iespējām;
  • Objektu detalizācijas līmeņi un vizuālie iestatījumi;
  • Nested un shared family atšķirības un pielietojums;
  • Augstākas detalizācijas pakāpes loadable family veidošana;
  • Objekta ar atvērumu modelēšana un izvietošana projektā.

Mērķauditorija: dalībnieki ar pamatzināšanām būvniecības nozarē, vēlamas pamatzināšanas ēku projektēšanā un programmā Autodesk Revit, labas datorprasmes

Dalībnieku skaits: 15

Kursa apjoms: 6 akadēmiskās stundas

Kursa apguves forma un vieta: Klātienes praktiskās nodarbības

Kursu vada: Beāte Graudumniece

Norises datumi un laiki: kurss tiek īstenots, ja tiek sasniegts nepieciešamais dalībnieku skaits (15 dalībnieki)

Pirms kursa iesakām: Iepazīties ar publiski pieejamu materiālu:

https://www.lvs.lv/page?slug=bim-apmacibas;

https://www.autodesk.com/solutions/create-bim-content

Beāte Graudumniece

Bonava Latvija BIM speciāliste un Rīgas Tehniskās universitātes, Civilo ēku būvniecības katedras asistente.

Rīgas Tehniskās universitātes profesionālais bakalaura grāds un inženiera kvalifikācija būvniecībā.

Pieredze būvniecības sfērā iegūta, strādājot starptautiskā uzņēmumā, veidojot BIM elementu bibliotēkas arhitektūras un būvkonstrukciju sadaļām, veicot projektu sadaļu savietošanu un BIM kvalitātes kontroles pārbaudes.

Zināšanas BIM tehnoloģijās iegūtas apmeklējot starptautiskas “Autodesk” un “RTC event” rīkotas konferences, kā arī izstrādājot dažādus ar BIM tehnoloģijām saistītus seminārus un pasniedzot kursus programmatūrā Autodesk Revit.