Kurss 3D tehnoloģiju praktiskais pielietojums BIM modeļa izveidē un būvniecības procesu kontrolē (2022.gads)

Kursa saturs:

  • 3D datu iegūšanas tehnoloģijas un to pirmapstrāde pirms un pēc būvniecības;
  • Būvlaukums un atskaites sistēmas būvlaukumā;
  • 3D datu modelēšanas algoritmi, LOD līmeņi, datu formāti;
  • 3D datu apstrādes- modelēšanas programmatūras BIM  Bentley, Autodesk, ArchiCad;
  • Opensource datu modelēšanas programmatūras;
  • BIM projektu eksporta formāti un to integrēšana starp platformām;
  • Rezultātu publicēšanas platformas, to specifika un integrēšana datu pārvaldībā;
  • BIM projekts un 3D punktu mākoņu datu salīdzinašanas algoritmi;
  • BIM un GIS integrācija.

Mērķauditorija: dalībnieki ar pamatzināšanām būvniecības nozarē, īpaši mērniecības un ģeodēzijas speciālisti, nav nepieciešamas priekšzināšanas BIM projektos.

Dalībnieku skaits: 50

Kursa apjoms: 6 akadēmiskās stundas

Kursa apguves forma: klātienes seminārs

Kursu vada: Māris Kaļinka

Kursa cena: bezmaksas

Norises datumi un laiki: –

Pirms kursa iesakām: Iepazīties ar publiski pieejamu materiālu:

www.more-connect.eu

https://www.more-connect.eu/wp-content/uploads/2017/05/3rd_training-module_short.pdf)

https://www.more-connect.eu/wp-content/uploads/2017/05/3rd_training-module_FULL.pdf

Kurss tika īstenots SIA “Latvijas standarts” iepirkumā  – Projekts „Apmācību programmas izstrāde un īstenošana BIM praktiskai pielietošanai projektēšanas un būvdarbu procesu ietvaros” (ID Nr. LVS 2022/1).

Kursa prezentācijas materiāls pieejams: ŠEIT

Lai piekļūtu kursa materiālam, sūtiet pieteikumu uz e-pasta adresi apmacibas@lvs.lv ar vārdu, uzvārdu, e-pastu un kursa(-u) nosaukumu(-iem).

Māris Kaļinka

Rīgas Tehniskās universitātes Ģeomātikas katedras asociētais profesors un vadošais pētnieks, 3D datu iegūšanas tehnoloģijas BIM nolūkiem ar lāzerskeneri  attīstītājs un ieviesējs apmācības kursos, speciālists BIM ģeodēzijā un būvlaukumā, attīstīšana un integrēšana GIS sistēmā.

Plaša pieredze būvniecībā, kas iegūta darbojoties dažādos būvniecības virzienos.  Dr.sc. inženierzinātņu grāds būvniecībā, kas papildināts ar profesionālās tālākizglītības kursiem.

3D datu iegūšanas tehnoloģiju integrēšanas būvniecībā un BIM pārnešanas uz būvlaukuma tehnoloģijām pieredze iegūta, darbojoties starptautiskajos projektos un sadarbojoties ar starptautiskajiem 3D datu iegūšanas tehnoloģiju ražotājiem un pārstāvjiem.