Kurss Efektīva BIM projektu vadība (2022.gads)

Kursa saturs:

  • BIM un klasisko projektu vadības pamatprincipi;
  • BIM standarti un to pielietojums;
  • Pasūtītāja informācijas prasības (PIP);
  • BIM īstenošanas plāns (BIP);
  • BIM koordinēšana un Vienotā Datu Vide (VDV);
  • Praktiskais darbs – BIM projekta grafika analīze un priekšlikumu sagatavošana tā uzlabošanai, izmaiņu informācijas aprites procesa shēmas izstrāde.

Mērķauditorija: būvspeciālisti – projektu vadītāji, uzņēmumu vai organizāciju vadītāji, būvprojektu pasūtītāji, projektētāji  ar pamat zināšanām būvniecības nozarē un BIM

Kursa apjoms: 8 akadēmiskās stundas (2 dienās , 4 + 4 stundas)

Maksimālais dalībnieku skaits: 50

Kursa apguves forma: tiešsaistes praktiskais seminārs (attālināti) izmantojot tiešsaistes platformu Zoom.

Kursu vada: Arturs Neiburgs

Kursa cena: bezmaksas

Norises datumi un laiki: –

Pirms kursa iesakām: Iepazīties ar publiski pieejamu materiālu:

https://www.lvs.lv/page?slug=bim-apmacibas

https://buildingsmart.fi/en/cobim2020-common-bim-requirements-statement-14-12-2020/

ISO/TS 12911; ISO 19650-1; ISO 19650-2; ISO 19650-3; ISO 19650-5; ISO 29481-1; ISO 29481-2

https://www.youtube.com/watch?v=2m_IL99WOzQ

Kurss tika īstenots SIA “Latvijas standarts” iepirkumā  – Projekts „Apmācību programmas izstrāde un īstenošana BIM praktiskai pielietošanai projektēšanas un būvdarbu procesu ietvaros” (ID Nr. LVS 2022/1).

Kursa prezentācijas materiāls pieejams: ŠEIT

Lai piekļūtu kursa materiālam, sūtiet pieteikumu uz e-pasta adresi apmacibas@lvs.lv ar vārdu, uzvārdu, e-pastu un kursa(-u) nosaukumu(-iem).

Arturs Neiburgs

SIA Sitera valdes loceklis un attīstības projektu direktors, BIM vadītājs.

Latvijas Lauksamniecības universitātes, Arhitektūras un būvniecības katedras vieslektors, kursa “Būvniecības informācijas modelēšana” izstrādātājs un lektors.

Latvijas Lauksaimniecības universitātes profesionālais bakalaura grāds būvzinātnē. Maģistra līmeņa globālā BIM vadības sertifikācijas programma BIM vadītājs, BIM eksperts (Zigurat, Global Institute of Technology).

2020.g. izstrādāts zinātniskais raksts par tēmu “BIM ieviešanas izaicinājumi Latvijas būvniecības nozarei”, kā arī aktīva darbība vizuālās programmēšanas attīstīšanā un ieviešanā būvprojekta izstrādes posmā.

Vairāk kā 15 gadu pieredze būvniecības nozarē, kas iegūta strādājot par galveno inženieri saliekamā dzelzsbetona rūpnīcā, pēc tam 6 gadus vadot inženieru biroju, vairākus gadus izstrādājot un vadot AS UPB inženieru departamenta attīstības projektus saistībā ar izpēti, digitalizāciju un automatizāciju. Pēdējos gados darbs turpinās SIA Sitera ar BIM koordinēšanu, vadīšanu, jaunu digitālo rīku un risinājumu izstrādi būvniecības nozarei.