Kurss Komunikācija BIM projektos (2022.gads)

Kursa saturs:

Caurspīdīga komunikācija un tās nozīme BIM projektā:

 • Ievads par BIM, definīcijas;
 • Pamatprincipi projekta komunikācijā;
 • Vienotā datu vide;
 • Komunikācijas platformas un to  principi;
 • BIP definējamās pozīcijas.

Savietotā BIM modeļa pielietošana projektēšanas laikā:

 • Iespējas un priekšrocības;
 • Pamatprincipi projekta komunikācijā;
 • Priekšnosacījumi, trūkumi;
 • Savietotā modeļa koplietošana un BCF;
 • Pareiza nosaukuma ievade, atbilstošās mapes lietošana VDV;
 • Problēmvietu/pieņemto lēmumu reģistrs un deleģēšana.

Savietotā BIM modeļa pielietošana būvniecības laikā un pēc tam:

 • Iespējas un priekšrocības;
 • Priekšnosacījumi, trūkumi;
 • Digitālie dvīņi, as-built un aktīvu informācijas modeļi;
 • BIM modelis kā datu bāze;
 • Apjomu un informācijas iegūšana;
 • Izmaiņu komunikācija – manuālas un automātiskas metodes.

Mērķauditorija: ikviens būvspeciālists, būvniecības darbu pasūtītājs ar labām datorprasmēm, pamatzināšanām būvniecības nozarē, pieredzi projektēšanas un būvniecības komunikācijas norisē un pamata iemaņām BIM pārlūkprogrammu pamatfunkciju lietošanā (vēlama prasme skatīt un manevrēt ar BIM modeli).

Dalībnieku skaits: 25

Kursa apjoms: 6 akadēmiskās stundas

Kursa apguves forma: klātienes vai tiešsaistes praktiskās nodarbības.

Kursu vada: Roberts Gurtiņš

Kursa cena: bezmaksas

Norises datumi un laiki: –

Pirms kursa iesakām: apskatāms publiski pieejams materiāls par BIM koordinēšanu

https://www.lvs.lv/page?slug=bim-apmacibas

Būves Informācijas Modelēšanas Rokasgrāmata

Kurss tika īstenots SIA “Latvijas standarts” iepirkumā  – Projekts „Apmācību programmas izstrāde un īstenošana BIM praktiskai pielietošanai projektēšanas un būvdarbu procesu ietvaros” (ID Nr. LVS 2022/1).

Kursa prezentācijas materiāls pieejams: ŠEIT

Lai piekļūtu kursa materiālam, sūtiet pieteikumu uz e-pasta adresi apmacibas@lvs.lv ar vārdu, uzvārdu, e-pastu un kursa(-u) nosaukumu(-iem).

Roberts Gurtiņš

Sākotnējais ieskats būvniecībā un BIM iegūts apgūstot uz projektiem balstītu izglītības programmu Kopenhāgenā. Vēlāk starptautiskā arhitektu birojā strādājis kā praktikants ar BIM modeļu un objektu izstrādi. Copenhagen School of Design and Technology bakalaura programmas ‘’Arhitektūras  Tehnoloģijas un Būvniecības Vadība’’ absolvents.

BIM zināšanas un izpratne paplašināta un nostiprināta Latvijā balstītā starptautiskā uzņēmumā ITED SIA, kurā kā BIM koordinators/tehniķis veic BIM koordinēšanas pienākumus un nodrošina komunikāciju BIM projektos.