Kurss BIM modelēšana būvkonstrukciju projektēšanā (2022.gads)

Kursa saturs:

  • BIM modelēšanas teorētiskie pamatprincipi būvkonstrukciju projektēšanā
  • BIM modelēšana no skenētiem datiem
  • BIM modelēšana no AR modeļa
  • Detalizācijas pakāpes
  • Projekta koordinātu iestatīšana
  • Informācijas pievienošana modeļa elementiem un to organizēšana
  • Rasējumu un mezglu noformēšana
  • Integrācijas ar statiskiem aprēķiniem
  • Savietošanās ar citām sadaļām
  • Informācijas nodošana caur VDV

Mērķauditorija: ēku BK sadaļu projektētāji ar labām datorprasmēm un minimālām priekšzināšanām BIM

Maksimālais dalībnieku skaits: 25

Kursa apjoms: 8 akadēmiskās stundas (2 dienās – 4+4 stundas)

Kursa apguves forma: klātienes vai tiešsaistes praktiskās nodarbības (pieslēdzoties attālinātai datorklasei).

Kursu vada: Kristaps Ritvars Ronis

Kursa cena: bezmaksas

Kursa norises datumi un laiki: –

Pirms kursa: apskatāms publiski pieejams materiāls par BIM modelēšanu https://www.lvs.lv/page?slug=bim-apmacibas un Būves Informācijas Modelēšanas Rokasgrāmata

Kurss tika īstenots SIA “Latvijas standarts” iepirkumā  – Projekts „Apmācību programmas izstrāde un īstenošana BIM praktiskai pielietošanai projektēšanas un būvdarbu procesu ietvaros” (ID Nr. LVS 2022/1).

Kursa prezentācijas materiāls pieejams: ŠEIT

Lai piekļūtu kursa materiālam, sūtiet pieteikumu uz e-pasta adresi apmacibas@lvs.lv ar vārdu, uzvārdu, e-pastu un kursa(-u) nosaukumu(-iem).

Kristaps Ritvars Ronis

Rīgas Tehniskā universitātes Būvniecības digitalizācijas centra direktors, Civilo ēku būvniecības katedras zinātniskais asistents, BIM priekšmetu cikla autors,  izstrādātājs un BIM modelēšanas priekšmeta lektors. 

Plaša pieredze būvniecībā, kas iegūta darbojoties dažādos būvniecības virzienos,  inženiera kvalifikācija un profesionālais bakalaura grāds, kas papildināts ar  profesionālās tālākizglītības kursiem.  

BIM pamatprincipi un tehnoloģijas nostiprinātas darbojoties starptautiskā skandināvu komandā (SIA “Bonava Latvija” vadošais BIM Speciālists, BIM vadītājs), pēdējos gados tiek pielietotas, lai plaša mēroga digitalizāciju realizētu Latvijas būvniecības vidē un tirgus apstākļos. BIM praktiskais pielietojums gan ēku projektu izstrādē, BIM satura radīšanā ēku inženiersistēmām kā arī BIM projektu koordinēšanā.