Kurss BIM modelēšana arhitektūras projektēšanā (2022.gads)

Kursa saturs:

  • BIM modelēšanas teorētiskie pamatprincipi
  • BIM elementi, to struktūra, uzbūve un pielietošana
  • Iepazīšanās ar BIM autorprogrammatūru saskarni un iespējām
  • Gatava projekta struktūras un izpildījuma izpēte
  • Iepazīšanās ar galvenajiem BIM modeļu rediģēšanas rīkiem
  • Jauna projekta iestatīšana un asu tīkla, līmeņu izveidošana
  • Lineāru un  planāru elementu modelēšana (sienas, grīdas, jumti)
  • Dažādi izvietojamu objektu modelēšana (hosted, level based, face based)
  • Pamatprincipi rasējumu veidošanā

Mērķauditorija: ēku AR daļas projektētāji ar labām datorprasmēm un bez vai ar minimālām pamatzināšanām BIM.

Dalībnieku skaits: 25

Kursa apjoms: 8 akadēmiskās stundas (2 dienās – 4+4 stundas)

Kursa apguves forma: klātienes vai tiešsaistes praktiskās nodarbības (pieslēdzoties attālinātai datorklasei).

Kursu vada: Beāte Graudumniece

Kursa cena: bezmaksas

Norises datumi un laiki: –

Pirms kursa iesakām: apskatīt publiski pieejamu materiālu par BIM modelēšanu

https://www.lvs.lv/page?slug=bim-apmacibas

Būves Informācijas Modelēšanas Rokasgrāmata

Kurss tika īstenots SIA “Latvijas standarts” iepirkumā  – Projekts „Apmācību programmas izstrāde un īstenošana BIM praktiskai pielietošanai projektēšanas un būvdarbu procesu ietvaros” (ID Nr. LVS 2022/1).

Kursa prezentācijas materiāls pieejams: ŠEIT

Lai piekļūtu kursa materiālam, sūtiet pieteikumu uz e-pasta adresi apmacibas@lvs.lv ar vārdu, uzvārdu, e-pastu un kursa(-u) nosaukumu(-iem).

Beāte Graudumniece

Bonava Latvija BIM speciāliste un Rīgas Tehniskās universitātes, Civilo ēku būvniecības katedras asistente.

Rīgas Tehniskās universitātes profesionālais bakalaura grāds un inženiera kvalifikācija būvniecībā.

Pieredze būvniecības sfērā iegūta, strādājot starptautiskā uzņēmumā, veidojot BIM elementu bibliotēkas arhitektūras un būvkonstrukciju sadaļām, veicot projektu sadaļu savietošanu un BIM kvalitātes kontroles pārbaudes.

Zināšanas BIM tehnoloģijās iegūtas apmeklējot starptautiskas “Autodesk” un “RTC event” rīkotas konferences, kā arī izstrādājot dažādus ar BIM tehnoloģijām saistītus seminārus un pasniedzot kursus programmatūrā Autodesk Revit.