Kurss BIM koordinēšana (2022.gads)

Kursa saturs:

  • BIM koordinēšanas mērķis un loma
  • BIM process un koordinatora iesaiste
  • BIM īstenošanas plāns – BIP
  • BIM koordinēšanas process
  • VDV koordinēšana
  • BIP tehnisko prasību koordinēšana
  • Praktiskie uzdevumi modeļu analīzes rīkā – autorprogrammā Autodesk Navisworks Manage: lietotāja saskarne; datnes un datņu vadība; navigācija modeļos; objektu vadība; mērīšana un apzīmējumi; sadursmju meklēšanas rīks
  • Praktiskie uzdevumi modeļu analīzes rīkā – autorprogrammā Solibri Office: lietotāja saskarne; savietotais modelis; pārbaudes

Mērķauditorija: būvspeciālisti, būvniecības darbu pasūtītāji, nekustamā īpašuma apsaimniekotāji ar priekšzināšanām projektēšas procesā un BIM modelēšanā, labām datorprasmēm un pieredzi digitāla satura izveidē (piem., darbs ar AutoCad, Revit, SkethUp un tml.)

Maksimālais dalībnieku skaits: 25

Kursa apjoms: 6 akadēmiskās stundas

Kursa apguves forma: klātienes vai tiešsaistes praktiskās nodarbības (pieslēdzoties attālinātai datorklasei).

Kursu vada: Jānis Berķis

Kursa cena: bezmaksas

Kursa norises datumi un laiki: –

Pirms kursa: iesakām apmeklēt jebkuru no mūsu piedāvātajiem BIM modelēšana kursiem;

apskatāms publiski pieejams materiāls par BIM koordinēšanu https://www.lvs.lv/page?slug=bim-apmacibas un Būves Informācijas Modelēšanas Rokasgrāmata

Kurss tika īstenots SIA “Latvijas standarts” iepirkumā  – Projekts „Apmācību programmas izstrāde un īstenošana BIM praktiskai pielietošanai projektēšanas un būvdarbu procesu ietvaros” (ID Nr. LVS 2022/1).

Kursa prezentācijas materiāls pieejams: ŠEIT

Lai piekļūtu kursa materiālam, sūtiet pieteikumu uz e-pasta adresi apmacibas@lvs.lv ar vārdu, uzvārdu, e-pastu un kursa(-u) nosaukumu(-iem).

Jānis Berķis

SIA “ITED” valdes priekšsēdētājs un Būvniecības industrijas digitalizācijas asociācijas valdes priekšsēdētājs, LVS/STK 56 «Būvju informācijas modelēšana» priekšsēdētājs un CEN/TC 442 «Building Information Modelling» Latvijas pārstāvis.

Ieguvis profesionālo maģistra grādu būvniecībā RTU. Vairā nekā desmit gadu pieredze BIM modelēšanā, koordinēšanā, vadībā un ieviešanā. Piedalījies «BIM rokasgrāmatas» un LVS 1052:2018 BIM terminoloģijas standarta izstrādē, kā arī BIM pieredzes pārņemšanas braucienos Dānijā un Somijā. Izstrādājis un vadījis RISEBA MA BIM kursu. LBS konsultants un CMB IKC lektors.