Kurss BIM infrastruktūras projektos (2022.gads)

Kursa saturs:

 • BIM procesi, publiski pieejamā dokumentācija, BIM attīstība Latvijā
 • Infrastruktūras projektu BIM specifika un atšķirības no ēku būvprojektiem, detalizācijas pakāpes
 • Latvijā faktiski izmantotās datorprogrammas, to iespējas
 • Tehniskais nodrošinājums (datori, programmatūra, versijas)
 • 3D uzmērījumi, punktu mākoņi un esošās 3D virsmas izveide
 • Ceļu projektēšanas un 3D modeļu izveides process
 • Ceļu BIM modelis. Praktiski piemēri no Latvijas un ārzemju projektiem
 • Tiltu un ārējo inženiertīklu BIM modeļu izveide
 • Sadarbība modelēšanas procesā vienas sadaļas ietvaros un starp sadaļām
 •  3D virsmu izmantošana būvniecībā
 • Praktiski uzdevumi, izmantojot specializētu, infrastruktūras projektiem paredzētu tiešsaistes platformu InfraKit

Mērķauditorija: būvspeciālisti ar pamatzināšanām būvniecības nozarē, pieredzi infrastruktūras projektēšanā un būvniecības komunikācijā, bez priekšzināšanām BIM.

Dalībnieku skaits: 50

Kursa apjoms: 6 akadēmiskās stundas

Kursa apguves forma:  tiešsaistes seminārs (attālināti) izmantojot tiešsaistes platformu Zoom.

Kursu vada: Māris Labsvīrs, Jānis Prodnieks

Kursa cena: bezmaksas

Norises datumi un laiki: –

Pirms kursa: Ieteicams apmeklēt kursu “3D tehnoloģiju praktiskais pielietojums BIM modeļa izveidē un būvniecības procesu kontrolē”;

Ieteicams iepazīties ar publiski pieejamiem materiāliem:

digitalvej.vejdirektoratet.dk/Sider/default.aspx

BIM infra.dk BIM uses september 2020

DiKon_Anlægsdelsspecifikationer_R1_20220301.pdf (usercontent.one)

Kurss tika īstenots SIA “Latvijas standarts” iepirkumā  – Projekts „Apmācību programmas izstrāde un īstenošana BIM praktiskai pielietošanai projektēšanas un būvdarbu procesu ietvaros” (ID Nr. LVS 2022/1).

Kursa prezentācijas materiāls pieejams: ŠEIT

Lai piekļūtu kursa materiālam, sūtiet pieteikumu uz e-pasta adresi apmacibas@lvs.lv ar vārdu, uzvārdu, e-pastu un kursa(-u) nosaukumu(-iem).

Māris Labsvīrs

SIA ReālProjekts valdes priekšsēdētājs un attīstības projektu vadītājs.

Vairāk kā 10 gadu pieredze būvniecības nozarē, kas iegūta strādājot par transportbūvju inženieri ceļu projektēšanas uzņēmumos. Starptautiska pieredze izstrādājot projektus Zviedrijā un Igaunijā. Pieredze Subassembly Composer kursa vadīšānā. Pēdējos gados tiek attīsīts InfraBIM uzņēmumā un piedalās dažādās darba grupās InfraBIM prasību izveidei Latvijā.

Iegūts RTU profesionālais maģistra grāds transportbūvēs, kas regulāri papildināts ar dažādiem tālākizglītības kursiem, kā arī aktīva darbība autoceļa 3D modeļu attīstīšanā un ieviešanā būvprojekta izstrādes posmā.

Jānis Prodnieks

AS “Ceļuprojekts” BIM vadītājs un galvenais BIM speciālists (BIM Lead) Rail Baltica projekta Rīgas Centrālās Stacijas posma visām uzņēmuma projektētajām sadaļām –  ceļiem, atsevišķiem pārvadiem, atbalstsienām un transformatora punkta būvkonstrukcijām.

8 gadu pieredze vienā no lielākajiem Latvijas IT risinājumu izplatītājiem būvniecības nozarei – SIA “InfoEra Latvia”, īpašu uzmanību veltot BIM tehnoloģiju izplatībai, organizējot apmācības, demonstrācijas un informatīvus seminārus.

BIM kompetence attīstīta arī apmeklējot InfraBIM Open konferences un lielāko daļu Latvijā notikušo BIM tematikai veltīto pasākumu. Pasniedzis AutoCAD, InfraWorks, Navisworks un Civil 3D Subassembly Composer apmācības. Latvijas Universitātē iegūta izglītība “Datorsistēmas un datortīklu administrēšana.”