Kurss BIM praktiskā ieviešana uzņēmumā un labākā prakse (2022.gads)

Kursa saturs:

• BIM menedžera loma un tirgus

• BIM ieviešanas plāns

• BIM ieviešanas stratēģijas

• Organizācijas analīze

• Pārmaiņu vide

• Komandas veidošana

• Praktiskais darbs – BIM ieviešanas plāna izstrāde

Mērķauditorija: būvniecības nozares speciālisti – projektu, uzņēmumu vai organizāciju vadītāji, būvprojektu pasūtītāji, projektētāji ar pamat zināšanām būvniecības nozarē un BIM

Maksimālais dalībnieku skaits: 50

Kursa apjoms: 6 akadēmiskās stundas

Kursa apguves forma: tiešsaistes praktiskais seminārs (attālināti) izmantojot tiešsaistes platformu Zoom. 

Kursu vada: Arturs Neiburgs

Kursa cena: bezmaksas

Kursa norises datumi un laiki: –

Pirms kursa: apskatāms publiski pieejams materiāls par BIM informācijas vadību https://www.lvs.lv/page?slug=bim-apmacibas; apskatāms publiski pieejams materiāls kompānijas Arup izstrādāts modelis BIM brieduma noteikšanai organizācijā, kompānijas Autodesk izstrādāts materiāls par BIM vērtības noteikšanu un stratēģiski plānotu investīciju atdevi

Kurss tika īstenots SIA “Latvijas standarts” iepirkumā  – Projekts „Apmācību programmas izstrāde un īstenošana BIM praktiskai pielietošanai projektēšanas un būvdarbu procesu ietvaros” (ID Nr. LVS 2022/1).

Kursa prezentācijas materiāls pieejams: ŠEIT

Lai piekļūtu kursa materiālam, sūtiet pieteikumu uz e-pasta adresi apmacibas@lvs.lv ar vārdu, uzvārdu, e-pastu un kursa(-u) nosaukumu(-iem).

Arturs Neiburgs

SIA Sitera valdes loceklis un attīstības projektu direktors, BIM vadītājs.

Latvijas Lauksamniecības universitātes, Arhitektūras un būvniecības katedras vieslektors, kursa “Būvniecības informācijas modelēšana” izstrādātājs un lektors.

Vairāk kā 15 gadu pieredze būvniecības nozarē, kas iegūta strādājot par inženieri saliekamā dzelzsbetona rūpnīcā, pēc tam 6 gadus vadot inženieru biroju, vairākus gadus izstrādājot un vadot AS UPB inženieru departamenta attīstības projektus saistībā ar izpēti, digitalizāciju un automatizāciju. Pēdējos gados darbs turpinās SIA Sitera ar BIM koordinēšanu, vadīšanu, jaunu digitālo rīku un risinājumu izstrādē būvniecības nozarei.

Iegūts profesionālais bakalaura grāds būvzinātnē, kas regulāri papildināts ar dažādiem tālākizglītības kursiem, tajā skaitā maģistra līmeņa programmu Starptautiskā BIM menedžmentā. 2020.g. izstrādāts zinātniskais raksts par tēmu “BIM ieviešanas izaicinājumi Latvijas būvniecības nozarei”, kā arī aktīva darbība vizuālās programmēšanas attīstīšanā un ieviešanā būvprojekta izstrādes posmā.