Kurss BIM modelēšana EL un ESS projektēšanā (2022.gads)

Kursa saturs:

  • Pārskats par BIM – mērķi, izaicinājumi, detalizācijas pakāpes;
  • Autodesk Revit un CADMATIC Electrical apskats;
  • Autorprogrammatūras saskarne un pamatfunkcijas;
  • Darba vides sagatavošana EL/ESS sadaļu modelēšanai, citu sadaļu pievienošana projektā;
  • Modelēšanas process;
  • EL un ESS sistēmu esošu BIM elementu korekcija un jaunu elementu izveide;
  • Materiālu specifikāciju izveide;
  • Rasējumu noformēšana;
  • IFC modeļu eksportēšana un darbs ar BIM skatīkļiem.

Mērķauditorija: ēku EL, ESS sadaļu projektētāji ar labām datorprasmēm un minimālām pamatzināšanām BIM.

Dalībnieku skaits: 25

Kursa apjoms: 8 akadēmiskās stundas (2 dienās – 4+4 stundas)

Kursa apguves forma: klātienes  vai tiešsaistes praktiskās nodarbības.

Kursu vada: Jevgēnijs Kučkovskis

Kursa cena: bezmaksas

Norises datumi un laiki: –

Pirms kursa: apskatāms publiski pieejams materiāls par BIM modelēšanu

https://www.lvs.lv/page?slug=bim-apmacibas

Pašmācībai pieejami materiāli angļu valodā:

revit-ifc-open-bim-manual-en.pdf (autodesk.com)

Revit Electrical Systems – Crash Course | AUGI – The world’s largest CAD & BIM User Group

Solibri | Learn how to combine and view models in Solibri Anywhere

Kurss tika īstenots SIA “Latvijas standarts” iepirkumā  – Projekts „Apmācību programmas izstrāde un īstenošana BIM praktiskai pielietošanai projektēšanas un būvdarbu procesu ietvaros” (ID Nr. LVS 2022/1).

Kursa prezentācijas materiāls pieejams: ŠEIT

Lai piekļūtu kursa materiālam, sūtiet pieteikumu uz e-pasta adresi apmacibas@lvs.lv ar vārdu, uzvārdu, e-pastu un kursa(-u) nosaukumu(-iem).

Jevgēnijs Kučkovskis

SIA Bonava Latvija BIM koordinators un Rīgas Tehniskās universitātes, Elektrotehnikas un Vides Inženierzinātņu fakultātes zinātniskais asistents.

Rīgas Tehniskās universitātes inženierzinātņu maģistra grāds elektrozinātnē studiju programmā “Enerģētika un elektrotehnika”.

Pieredze nozarē ir iegūta strādājot starptautiskā uzņēmumā par BIM koordinatoru, kas paredz ēkas iekšējo sadaļu savietošanu, starpdisciplīnu pārbaudes kā arī EL un ESS sadaļu elementu izstrādi.

Iepriekšējā darba vietā, uzņēmumā SIA “Rema Project”, tika iegūta pieredze BIM ieviešanā, personālā apmācībās kā arī ESS BIM elementu izstrādē.

Zināšanas par darbu ar BIM programmatūrām kā arī citu uzņēmumu pieredzi iegūtas, izstrādājot praktisko darbu kursus RTU EVIF, kā arī seminārus EL un ESS sadaļu projektētājiem sadarbībā ar LEEA un SIA BIM Solutions.