SĀKUSIES PIETEIKŠANĀS BEZMAKSAS BIM TEHNOLOĢIJU KURSIEM (2021.gads)

15. aprīlī sākas pieteikšanās būves informācijas modelēšanas (BIM) tehnoloģiju bezmaksas apmācībām, ko organizē Rīgas Tehniskās universitātes (RTU) Būvniecības digitalizācijas centrs. Šogad plānots apmācīt 800 būvniecības speciālistu, dodot iespēju iegūt gan pamatzināšanas darbam BIM vidē, gan paaugstināt kompetenci BIM praktiskā pielietošanā projektēšanā un būvdarbu koordinēšanā, gan plānojot BIM ieviešanu uzņēmumā.

Apmācību programmas ietvaros izstrādāti seši kursu moduļi, kurus iespējams apgūt atsevišķi, un katrā no tiem plānots organizēt vairākas dalībnieku grupas. Viena moduļa apjoms ir astoņas akadēmiskās stundas, ko paredzēts īstenot saskaņā ar mūsu mājas lapā apskatāmo kursu grafiku. Pavasara semestra nodarbības sākot no aprīļa beigām līdz jūnijam notiks attālināti, izmantojot tiešsaistes pieslēgšanos RTU mācību resursiem.

Apmācību moduļu saturs veidots plašākam būvniecības speciālistu lokam – gan dažādu būvniecības jomu pārstāvjiem, gan būvniecības darbu pasūtītājiem, gan būvniecības kvalitātes uzraudzītājiem, gan speciālistiem bez vai ar minimālām BIM zināšanām, gan ar pamatzināšanām un konkrētām BIM prasmēm. Dalībnieki, izvērtējot savas priekšzināšanas un intereses, var pieteikties vairākiem apmācību moduļiem, aizpildot pieteikuma anketas, kas tiks atvērtas 3-4 nedēļas pirms konkrētu kursu norises datumiem.

Pēc katra apmācību moduļa beigšanas dalībnieki saņems elektronisku apliecinājumu, kas derīgs visās būvspeciālistu sertifikācijas iestādēs profesionālās pilnveides kredītpunktu iegūšanai.

Plašāka informācija par apmācību saturu pieejama mūsu mājas lapas sadaļā KURSI vai rakstot uz e-pastu bdc@rtu.lv.

BIM tehnoloģiju kursi tiek īstenoti SIA “Latvijas standarts” iepirkumā „Projekts „Apmācību programma BIM praktiskai pielietošanai projektēšanas un būvdarbu procesa ietvaros: izstrāde un apmācību īstenošana” (ID nr. LVS 2021/1)”.