Kurss BIM būvniecības procesa plānošanā un uzraudzībā (2022.gads)

Kursa saturs:

• BIM process un BIM īstenošanas plāns būvniecības stadijā: Definīcijas; BIM projekta plānošanas stadija – kvalitātes kontrole, lomas un atbildības robežas, BIM mērķi un pielietojums; Nepieciešamo resursu plānošana – cilvēkresursi, tehnoloģijas, procedūras; Mērķi, uzdevumi, pielietojums

• BIM pielietojums – 5D BIM: 5D BIM pārskats; Informācijas ieguve no 5D BIM

• BIM pielietojums – 4D BIM: Būvapjomu sastādīšana no modeļa; Būvdarbu kalendārais grafiks

Mērķauditorija: būvspeciālisti ar pieredzi būvniecības procesa vai būvdarbu vadībā un pamata iemaņām BIM pārlūkprogrammu pamatfunkciju lietošanā (prasme skatīt un manevrēt ar BIM modeli)

Maksimālais dalībnieku skaits: 25

Kursa apjoms: 6 akadēmiskās stundas

Kursa apguves forma: klātienes vai tiešsaistes praktiskās nodarbības (pieslēdzoties attālinātai datorklasei).

Kursu vada: Dārta Ļaudaka

Kursa cena: bezmaksas

Kursa norises datumi un laiki: –

Pirms kursa: apskatāms publiski pieejams materiāls par BIM koordinēšanu https://www.lvs.lv/page?slug=bim-apmacibas un Būves Informācijas Modelēšanas Rokasgrāmata

Kurss tika īstenots SIA “Latvijas standarts” iepirkumā  – Projekts „Apmācību programmas izstrāde un īstenošana BIM praktiskai pielietošanai projektēšanas un būvdarbu procesu ietvaros” (ID Nr. LVS 2022/1).

Kursa prezentācijas materiāls pieejams: ŠEIT

Lai piekļūtu kursa materiālam, sūtiet pieteikumu uz e-pasta adresi apmacibas@lvs.lv ar vārdu, uzvārdu, e-pastu un kursa(-u) nosaukumu(-iem).

Dārta Ļaudaka

Praktiskā pieredze būvniecības sfērā uzkrāta, strādājot vienā no lielākajiem būvniecības uzņēmumiem Latvijā SIA “Merks”, ietverot būvniecības, projektēšanas un pasūtītāja pārstāvja lomas izpildi kompleksiem projektiem. Iesaistījusies SIA “Merks” digitalizācijas stratēģijas izveidē, kā arī sabiedrības izglītošanā būvniecības nozarē.

Šobrīd strādā SIA Skonto Plan Ltd par projektu vadītāju.

Zināšanas BIM tehnoloģijās iegūtas, analizējot citu valstu pieredzi un standartus, pielietojot tās praksē un apstiprinot akadēmiski.

Iegūts LBS sertifikāts ēku būvdarbu vadīšanā un Rīgas Tehniskās universitātes profesionālais maģistra grāds būvniecībā. Maģistra darba tēma “BIM procesa ieviešana būvniecības projektā un 4D BIM izstrāde”.