Kurss 3D BIM modeļu integrēšana būvtehnoloģijās (2022.gads)

Kursa saturs:

  • 3 D datu iegūšanas tehnoloģijas un datu avoti
  • 3 D virsmas modeļi un to veidošanas algoritmi
  • Būvtehnikas aprīkojums, darbības principi un virsmas modeļu prasības būvtehnikām
  • 3 D virsmu modeļu lietojums BIM projektos un BIM skatīkļos
  • Programmatūras
  • Datu sagatavošana virsmu modelēšanai no topogrāfiskiem datiem, 3 D datiem
  • Virsmu modelēšana un to ierobežojumi
  • Aprēķinu veikšana izmantojot 3 D virsmas modeļus
  • 3 D virsmu modeļu izveide ar brīvpieejas datiem

Mērķauditorija: būvspeciālisti (īpaši ceļu būves, mērniecības un ģeodēzijas pārstāvji) ar pamata zināšanām būvniecības nozarē, ēku, ceļu būves būvniecībā vai projektēšanā, bez vai ar minimālām priekšzināšanām BIM.

Maksimālais dalībnieku skaits: 25

Kursa apjoms: 6 akadēmiskās stundas

Kursa apguves forma: klātienes vai tiešsaistes praktiskās nodarbības (pieslēdzoties attālinātai datorklasei).

Kursu vada: Māris Kaļinka, Lauris Goldbergs

Kursa cena: bezmaksas

Pirms kursa: ieteicams apmeklēt kursu moduļus “3D tehnoloģiju praktiskais pielietojums BIM modeļa izveidē un būvniecības procesu kontrolē”, “BIM infrastruktūras projektos”, apskatāms publiski pieejams materiāls: www.more-connect.eu, https://www.lvs.lv/page?slug=bim-apmacibas

Kursa norises datumi un laiki:

Kurss tika īstenots SIA “Latvijas standarts” iepirkumā  – Projekts „Apmācību programmas izstrāde un īstenošana BIM praktiskai pielietošanai projektēšanas un būvdarbu procesu ietvaros” (ID Nr. LVS 2022/1).

Kursa prezentācijas materiāls pieejams: ŠEIT

Lai piekļūtu kursa materiālam, sūtiet pieteikumu uz e-pasta adresi apmacibas@lvs.lv ar vārdu, uzvārdu, e-pastu un kursa(-u) nosaukumu(-iem).

Māris Kaļinka

Rīgas Tehniskās universitātes Ģeomātikas katedras asociētais profesors un vadošais pētnieks, 3D datu iegūšanas tehnoloģijas BIM nolūkiem ar lāzerskeneri  attīstītājs un ieviesējs apmācības kursos, speciālists BIM ģeodēzijā un būvlaukumā, attīstīšana un integrēšana GIS sistēmā .

Plaša pieredze būvniecībā, kas iegūta darbojoties dažādos būvniecības virzienos.  Dr.sc. inženierzinātņu grāds būvniecībā, kas papildināts ar profesionālās tālākizglītības kursiem.

3D datu iegūšanas tehnoloģiju integrēšanas būvniecībā un BIM pārnešanas uz būvlaukuma tehnoloģijām pieredze iegūta, darbojoties starptautiskajos projektos un sadarbojoties ar starptautiskajiem 3D datu iegūšanas tehnoloģiju ražotājiem un pārstāvjiem.

Lauris Goldbergs

Rīgas Tehniskās universitātes Ģeomātikas katedras pētnieks un lektors,  Mg. sc. ing., uzsācis Būvniecības inženierzinātņu fakultātes doktora studijas RTU.  Pieredze ģeodēziskajā uzmērīšanā, vertikālo atbalsta punktu monitoringa veikšanā un ilgtermiņa deformācijas analīzē.

Pieredze darbā ar 3D lāzerskeneriem, fotogrammetriju, 3D modelēšanu un mērījumu datu apstrādi gūta, strādājot par telpisko datu un ģeodēzijas inženieri uzņēmumos “Latvijas mērnieks” un  “Ventspils starptautiskais radioastrnomijas centrs”. Veicis Aizputes koka arhitektūras mantojuma izpēti, digitalizējot vecpilsētas ainavu, tās apbūvi un elementus. Veidojot mazpilsētas centra fragmenta 3D modeli, apzinātas šī mantojuma saglabāšanas iespējas.

Plaša pieredze 3D modeļu sagatavošanā gan no lāzerskenēsanas, gan fotogrammetrijas datiem un to integrācija VR sistēmās. Zināšanas tiek regulāri atjaunotas darbojoties dažādos projektos un no 2016.gada aktīvi darbojoties zinātniskajā sfērā – uzstājoties konferencēs un semināros, pētot nozares aktualitātes un sekojot līdzi jaunākajiem atklājumiem.