Kurss BIM modelēšana AVK un UK projektēšanā (2022.gads)

Kursa saturs:

• BIM autorprogrammu iespējas inženiersistēmu modelēšanā

• Pasūtītāja informācijas prasības un BIM īstenošanas plāns kā pamats projekta izpildījumam, BIM mērķi un pielietojumi

• Gatava modeļa caurskatīšana (skati, specifikācijas, piesaistes, elementu aizvietošana)

• Autorprogrammatūras (Autodesk Revit) saskarne un pamatzināšanas praktisko darbu izpildei (attālinātu piekļuvi programmai nodrošina organizators)

• Darba vides sagatavošana inženiersistēmu modelēšanai, citu sadaļu iesaistīšana projektā

• Elementu izvēle, pievienošana un jaunu elementu izveide

• Inženierkomunikāciju sistēmu modelēšana un dimensionēšana

• Savstarpējo kolīziju kontrole un sistēmu elementu koriģēšana

• Materiālu specifikāciju izveide un noformēšana atbilstoši prasībām

• Projekta noformēšana, izvietošana uz lapām, apzīmējumu izvietošana

• IFC modeļu eksportēšana un pārbaude

Mērķauditorija: projektētāji ar priekšzināšanām inženiersistēmu projektēšanā, ar labām datorprasmēm un bez vai ar minimālām priekšzināšanām BIM

Maksimālais dalībnieku skaits: 25

Kursa apjoms: 8 akadēmiskās stundas (2 dienās – 4+4 stundas)

Kursa apguves forma: klātienes vai tiešsaistes praktiskās nodarbības (pieslēdzoties attālinātai datorklasei).

Kursu vada: Jurģis Zemītis

Kursa cena: bezmaksas

Kursa norises datumi un laiki: –

Pirms kursa: apskatāms publiski pieejams materiāls par BIM modelēšanu https://www.lvs.lv/page?slug=bim-apmacibas, darbam ar Revit programmatūru (https://www.youtube.com/watch?v=waWSAsjdDEg) un Būves Informācijas Modelēšanas Rokasgrāmata

Kurss tika īstenots SIA “Latvijas standarts” iepirkumā  – Projekts „Apmācību programmas izstrāde un īstenošana BIM praktiskai pielietošanai projektēšanas un būvdarbu procesu ietvaros” (ID Nr. LVS 2022/1).

Kursa prezentācijas materiāls pieejams: ŠEIT

Lai piekļūtu kursa materiālam, sūtiet pieteikumu uz e-pasta adresi apmacibas@lvs.lv ar vārdu, uzvārdu, e-pastu un kursa(-u) nosaukumu(-iem).

  Jurģis Zemītis

 

Projektu vadītājs inženiersistēmu projektēšanas uzņēmumā SIA “MEP Solutions”.  Rīgas Tehniskās universitātes, Siltuma, gazes un ūdens tehnoloģijas institūta  asociētais profesors un lektors priekšmetiem “Apkure”, “Ventilācija”, “Ēku klimata  sistēmas arhitektūrā”, “Telpu mikroklimata optimizēšana”, u.c.

Profesionālās darbības ietvaros ir iegūta plaša pieredze dažādu objektu projektēšanā un inženiersistēmu tīklu modelēšanā, ievērojot BIM prasības. Vairāki no realizētajiem objektiem ir liela mēroga un vieni no pirmajiem, kas Latvijā pilnībā modelēti un koordinēti BIM. Sadarbībā ar dažādiem pasūtītājiem, ir iegūtas zināšanas par iespējamām prasībām, problēmām un to risinājumiem, kas attiecas uz būves informācijas modeļiem un to detalizācijas līmeņiem.